СЕМИНАРИ

Како помоћи ученицима са проблемима у понашању

Каталошки бр. 31
Компетенција: К3
Приоритет: П4
Укупно бодова: 8
Непосредно: да
Електронски:

ОПИС СЕМИНАРА

Општи циљеви:

Подизање нивоа свести и осетљивости наставника за рад са ученицима проблематичног понашања. Повећање компетенција наставника за остваривање позитивних промена у понашању ученика

Специфични циљеви:

- Унапређење знања наставника о поремећајима понашања

- Информисање о законској регулативи

- Развијање вештина наставника за рад са ученицима који показују проблеме у понашању

- Обучавање наставника за изградњу партнерских односа са родитељима

- Оспособљавање наставника за индивидуализовани приступ у раду са ученицима проблематичног понашања

- Обогаћивање знања наставника о моделима превенције проблема у понашању ученика

Циљна група:  наставници разредне и предметне наставе – основна школа, наставници у основним и средњим стручним школама и гимназијама као и васпитачи у домовима ученика.