СЕМИНАРИ

ИСТРАЖУЈЕМО ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ

Каталошки број: 899               Компетенције: К2, K5             Приоритетна област: П3

Област: Природне науке       број бодова: 8

Општи циљеви:

Стручно усавршавање васпитача, учитеља и наставника о примени истраживачке методе у активностима и настави природних наука којима се унапређују природно-научне компетенције и еколошка свест предшколске деце и ученика основне школе.

Специфични циљеви:

  • Упознавање полазника са различитим начинима (разговор, интервју, тест) откривања ученичких алтернативних (наивних) идеја.
  • Унапређење компетенција за методичку трансформацију наставних садржаја природних наука (кретање, топлота, звук, магнетизам, електрицитет итд.) применом научног метода у комбинацији са лабораторијско-експерименталном методом.
  • Оспособљавање за трансформацију алтернативних ученичких идеја у научне концепте (концептуална промена) који садрже појмове из области природних наука.
  • Унапређење вештина за припрему и извођење низa једноставних експеримената. 

Реализатори:

  • Сања Балаћ, Мастер учитељ, Педагошки факултет у Сомбору;
  • Оља Маричић, Доктор наука – методика наставе, Педагошки факултет у Сомбору

Више информација ОВДЕ

АкредитованиАктуелни семинари