СЕМИНАРИ

ОРГАНИЗАЦИЈА, ЕВАЛУАЦИЈА И ВРЕДНОВАЊЕ АКТИВНОГ ЧАСА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА

Каталошки број: 1075               Компетенције: К1                            Приоритетна област: П3

Област: Физичко васпитање        број бодова: 8

Општи циљеви:

Подизање педагошке компетенције наставника у организацији часа физичког и здравственог васпитања.

Специфични циљеви:

  • Проналажење иновативних метода за постизање постављених циљева у настави физичког и здравственог васпитања;
  • Избор активности приликом планирања активног часа физичког и здравственог васпитања са мотивишућим приступом и позитивним исходима наставе;
  • Остваривање позитивне климе на часу;
  • Остваривање индикатора приликом посматрања и вредновања школског часа физичког и здравственог васпитања;
  • Правилан приступ евалуацији часа и остварености исхода у настави физичког и здравственог васпитања.

 

Реализатори:

 

  • Јелена Игњатић, Професор физичког васпитања и дипломирани тренер спортске рекреације, ОШ „Бора Станковић“ Каравуково;
  • Маријана Ђукић, Дипломирани педагог, ОШ „Бора Станковић“ Каравуково;
  • Бојана Купусинац, Дипломирани педагог, ПУ „Полетарац“ Оџаци;
  • Антонија НађКосановић, Мастер професор физичког васпитања и спорта, Градска управа града Сомбора

Више информација ОВДЕ

АкредитованиАктуелни семинари