СЕМИНАРИ

Електронски сервиси у пројектно оријентисаној настави

Каталошки бр. 438
Компетенција: К2
Приоритет: П1
Укупно бодова: 24
Непосредно: да
Електронски: да

ОПИС СЕМИНАРА

Циљ семинара:

Професионално оснаживање наставника за примену пројектно оријентисане наставе; развијање компетенција за употребу електронских сервиса и интернет технологија при реализацији пројектно орјентисане наставе.

Специфични циљеви семинара:

Упознавање наставника са појмом и карактеристикама пројектне наставе; Оспособљавање наставника за коришћење различитих наставних метода које подржавају пројектну наставу; Оспособљавање наставника да користе напредне електронске сервисе и веб алате којима се могу прикупити неопходне инфомације и садржаји за реализацију пројектних задатака и презентовати резултати рада у пројектној настави. Упознавање наставника са онлајн образовним окружењима; Оснаживање наставника да применом техника успешне комуникације у онлајн окружењу унапреде квалитет наставе при изради пројектних задатака; Унапређивање комуникацијских вештина и сарадње између наставника и ученика; Индивидулазовани приступ раду са ученицима.

Главне одлике наших семинара су:

  • Семинари су стручни, применљиви у пракси
  • Стручна подршка и након одржаног семинара
  • Доступност свакој особи запосленој у образовању
  • Семинар се одржава online

Реализатори семинара су наставници са вишегодишњим искуством у реализацији семинара стручног усавршавања.