СЕМИНАРИ

Модели комуникације у онлајн окружењу

Каталошки бр. 338
Компетенција: П1
Приоритет: К4
Укупно бодова: 20 (кроз 3 недеље)
Непосредно:
Електронски: да

ОПИС СЕМИНАРА

Општи циљеви семинара:

- унапређење комуникационих вештина наставника у онлајн окружењу; 

- професионално оснаживање наставника за примену нових метода и техника у комуникацији уз примену савремених информационо комуникационих технологија.

Специфични циљеви семинара:

- упознавање наставника са савременим онлајн образовним окружењима као и онлајн комуникационим алатима; 

- оснаживање наставника да применом техника успешне комуникације у онлајн окружењу унапреде квалитет наставе; 

- унапређивање комуникацијских вештина и сарадње између наставника и ученика као и наставника и родитеља; 

- оспособљавање наставника за управљање онлајн окружењем за рад и учење; 

- индивидулазовани приступ раду са ученицима кроз израду персоналног окружења за учење; 

- подршка наставницима у процесу доживотног усавршавања.

Теме програма:

1. недеља Појам и значај комуникације у онлајн окружењу; Системи и сервиси који пружају онлајн комуникацију; Платформе за управљање учењем и социјалне мреже за учење погодне за комуникацију са ученицима и родитељима; Безбедност на интернету и стварање толерантне средине за учење

2. недеља Успостављање онлајн окружења за учење и комуникацију на системима за управљање учењем; Сараднички рад и модели комуникација у онлајн окружењу;  Додавање ресурса и активности са посебним освртом на комуникационе; Комуникација са ученицима у онлајн окружењу;

3. недеља Креирање образовног окружења на oнлајн сервису Гугл учионица; Модели комуникације у онлајн окружењу Гугл учионице; Креирање образовног окружења на oнлајн сервисима Едмодо, Кан академија или ClassDojo; Модели комуникације у онлајн окружењу Едмодо, Кан академија или ClassDojo

Главне одлике наших семинара:

- семинари су стручни, применљиви у пракси

- стручна подршка и након одржаног семинара

- доступност свакој особи запосленој у образовању

- семинар се одржава путем онлајн платформе

Реализатори семинара су наставници са вишегодишњим искуством у реализацији семинара стручног усавршавања из области информационо-комуникационих технологија.