СЕМИНАРИ

Пројектни задаци у настави страних језика

Каталошки бр. 888
Компетенција: К2
Приоритет: П3
Укупно бодова: 8
Непосредно:
Електронски: 8

ОПИС СЕМИНАРА

Општи циљеви семинара:

  • Развијање и унапређивање компетенција наставника страних језика за планирање пројектних задатака и њихово имплементирање у наставни процес
  • Креирање подстицајне атмосфере за учење за све ученике кроз рад на пројектима


Специфични циљеви семинара:

  • Проширивање постојећих и стицање нових теоријских и практичних знања и вештина у вези са значајем и циљевима пројектних задатака, поступцима приликом укључивања ученика у израду пројеката и начину оцењивања њихових постигнућа
  • Развијање свести о значају корелације и оспособљавање наставника страних језика да у планирању наставе примењују корелацију са другим предметима
  • Оснаживање наставника страних језика за планирање и реализацију пројеката у складу са индивидуалним могућностима, потребама и интересовањима свих ученика

Главне одлике наших семинара су:

  • семинари су стручни, применљиви у пракси
  • стручна подршка и након одржаног семинара
  • доступност свакој особи запосленој у образовању
  • семинар се одржава путем онлајн платформе

Реализатори семинара су наставници са вишегодишњим искуством у реализацији семинара стручног усавршавања.