СЕМИНАРИ

РЕВОЛУЦИЈА 4.0 – ПАМЕТНА АУТОМАТИЗАЦИЈА

Каталошки број: 391                       Компетенције: К1                      Приоритетна област: П6

Област:  Информатика                               број бодова: 14

 

Општи циљеви:

  • Информисање наставника o Индустрији 4.0 као новој индустријској револуцији и њеном значају.
  • Проширивње знања које прате научну дисциплину а тичу се Индустрије 4.0  

Специфични циљеви:

  • Информисање наставника о новим трендовима и о примени одговарајућих и доступних технологија у Индустрији 4.0
  • Информисање наставника у областима дигитализације производних система, анализе података и организације неопходне за даљи развој и дигитализацију индустрије и њено прилагођавање савременим условима пословања
  • Оспособљавање наставника за даље самостално напредовање и истраживање могућности нових образовних технологија

Реализатори:

  • Светозар Колесар, „Republic of the third dimensiondoo;
  • Марко Костов, „Republic of the third dimension“doo;
  • Иван Милентијевић, Инжењер индустријског инжењерства, Axiom Tech doo

Више информација ОВДЕ

АкредитованиАктуелни семинари