СЕМИНАРИ

Радни односи - Закон и пракса и Мобинг - заштита од злостављања на радном месту

Каталошки бр. /
Компетенција: /
Приоритет: /
Укупно бодова: /
Непосредно:
Електронски:

ОПИС СЕМИНАРА

Први део обуке посвећен је најчешћим проблемима и могућим решењима из области радног права.

У другом делу говоримо о мобингу.

Познато Вам је да у условима кризе долази до проблема у комуникацији али и пораста злостављања како у приватном тако и у радном окружењу.

Како ова ситуација са пандемијом траје већ дуже од годину дана, тако се и негативна енергија акумулира у људима што доводи до нежељених ситуација, а не ретко и до озбиљних прекршаја у сфери радних односа.

На обуци ћемо обрадити теме које ће Вам појаснити и дати смернице како да решите такве ситуације. Обука је посвећена следећим областима:

  • Закон о спречавању злостављања на раду у пракси
  • Процесуирање мобинга
  • Интерни поступак - законска обавеза и процесни услов за тужбу
  • Процесуирање мобинга - судски поступак - тужбени захтеви и судска пракса

Такође биће одржана и мини обука учесника за успешно спровођење посредовања