СЕМИНАРИ

Електронске фактуре и систем за управљање фактурама (е-СУФ)

Каталошки бр.
Компетенција:
Приоритет:
Укупно бодова:
Непосредно:
Електронски:

ОПИС СЕМИНАРА

БУДИМО СПРЕМНИ НА ВРЕМЕ

У априлу 2021. године донет је Закон о електронском фактурисању. Овим законом уређују се издавање, слање, пријем, обрада, чување, садржина и елементи електронских фактура.

Обавеза субјекта јавног сектора да прими и чува електронску фактуру издату у складу са овим законом, као и обавеза издавања електронске фактуре другом субјекту јавног сектора, почиње 1. јануара 2022. године.

На основу овог Закона Влада Србије донела је подзаконска акта чија примена почиње 1. јануара 2022. године

  • У првом делу радионице упознајемо учеснике са садржином ових прописа и обавезама које предстоје субјектима јавног сектора.

Е-СУФ је систем за управљање фактурама који омогућава пријем, чување, одобравање и припрему, књижење улазних рачуна.

Његово коришћење је за субјекте јавног сектора БЕСПЛАТНО.

Други део радионице посвећен је практичном раду у апликацији е-СУФ која је под надзором Канцеларије за информационе технологије и електронску управу.