СЕМИНАРИ

Савремени приступи настави књижевности подржани ИКТ

Каталошки бр. 834
Компетенција: К1
Приоритет: П3
Укупно бодова: 36
Непосредно:
Електронски: 36 (током 5 недеља)

ОПИС СЕМИНАРА

Општи циљеви семинара:

Овладавање савременим приступима у настави књижевности уз употребу ИКТ (информационо-комуникационе технологије)

Специфични циљеви семинара:

- Оспособљавање наставника да коришћењем разноврсних савремених наставних приступа проучавању драме, прозе и поезије, те планирањем и извођењем пројектне наставе, уз употребу ИКТ, стварају повољнији педагошки амбијент у којем се подстиче самосталност и стваралаштво ученика, уважавање њихове индивидуалности уз развијање сарадничких и партнерских односа

- Оснаживање наставника новим методичким знањима, функционалним поступањем, примерима добре праксе, како би актуелизовали и иновирали наставу.

- Стицање искуства у примени савремених приступа настави књижевности и примени одговарајућих е-алата.

Семинар се изводи путем онлајн платформе и траје 5 недеља.

Теме програма:

 1. недеља – савремени приступи наставном проучавању драме – актанцијални модел; Савремени наставни приступи проучавању драме - драматизација

 2. недеља – савремени приступи наставном проучавању прозе 1. део

 3. недеља – савремени приступи наставном проучавању прозе 2. дeo

 4. недеља – савремени приступи наставном проучавању поезије

 5. недеља – пројектна настава, завршни сусрет

Главне одлике наших семинара:

- семинари су стручни, применљиви у пракси

- стручна подршка и након одржаног семинара

- доступност свакој особи запосленој у образовању

Реализатори семинара су: Снежана Клепић, Магистар књижевних наука и Александра Секулић.