СЕМИНАРИ

Достигнућа младих у Србији – ДМуС

Каталошки бр. 393
Компетенција: K1
Приоритет: П3
Укупно бодова: 24 (током 3 дана)
Непосредно:
Електронски:

ОПИС СЕМИНАРА

Општи циљеви:

- Увођење иновативних садржаја у средње стручне школе и гимназије који подстичу стицање знања и вештина у области предузетништва, пословања и финансијске писмености.

- Повезивање образовног и пословног сектора са циљем примене теоријских знања у пракси.

Специфични циљеви:

- Оспособити наставнике за извођење кључних компоненти програма Достигнућа младих у Србији: Ученичка компанија са примењеном економијом,

- Социјално предузетништво, Бизнис етика и рачунарска симулација ТИТАН (управљање предузећем).

- Наставници покрећу програм Ученичка компанија у својим школама и омогућавају ученицима искуство стварања, развоја и затварања компаније у току једне школске године.

- Ученици који су укључени у програм Ученичка компанија имају прилику да полажу испит и стекну Пасош предузетничких вештина који је уједно и међународно признат начин сертификације знања и вештина које ученици стекну кроз програм Ученичка компанија.

- Наставници и ментори из пословног света спремају ученике за такмичења и догађаје које реализује ДМуС.

За више информација, погледајте овде.