НОВОСТИ

  • Нови закон о безбедности и здрављу на раду

    • 30.05.2023.
    • Аутор: Администратор

    У уторак 30.05. у просторијама Центра одржана је обука на тему: "Нови Закон о безбедности и здрављу на раду".  На обуци је направљена упоредна анализа старог и новог Закона и појашњене све разлике које доноси нови Закон. Учесници су сазнали више о законским обавезама које проистичу из новог Закона о безбедности и здрављу на раду, имали су прилике да се упознају са новим институтима који су установљени у овом Закону и детаљно су упознати са основним терминима које је потребно обрадити на тему безбедности и здравља на раду, да би лакше могли да уреде своја интерна акта у складу са законским обавезама.